Informacje ogólne

powrót
Gmina Bielany
Posłuchaj
Gmina Bielany położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego. Od zachodu graniczy z gminą Liw, od wschodu sąsiadem jest gmina Repki i Paprotnia, od południa gmina Mokobody i Suchożebry, a od północy z gminą Sokołów Podlaski. Ośrodkiem gminy jest wieś Bielany. Obszar gminy stanowi płaską i falistą równinę. Gmina Bielany jest gminą typowo rolniczą. Obszar gminy należy do Obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Ludność gminy liczy 3963 mieszkańców zamieszkujących w 29 sołectwach. Na terenie Gminy Bielany funkcjonują 2 placówki oświatowe, w skład, których wchodzą 2 przedszkola, 2 szkoły podstawowe oraz 2 gimnazja. Szkoły są w pełni zinformatyzowane – każda z placówek posiada nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową i salę sportową. W ramach programu „Odnowa wsi” przeprowadzamy modernizację świetlic wiejskich, które posiadają niemal wszystkie miejscowości Gminy.
Gmina Bielany leży przy drodze krajowej nr 63 i posiada dogodne połączenie komunikacyjne z Siedlcami i Sokołowem Podlaskim. Do najciekawszych obiektów zabytkowych możemy zaliczyć Kościół drewniany w Rozbitym Kamieniu i Pałac w Patrykozach obdarzony mianem „perły Podlasia”, został on sprzedany osobie prywatnej, która odbudowała go i zamierza zrekonstruować park i stworzyć wspaniałą rezydencję.

Get Adobe Flash player