Informacje ogólne

powrót
Gmina Repki
Posłuchaj
Gmina Repki stanowi obszar wyjątkowo cenny pod względem posiadanych walorów naturalnych. Charakteryzuje się bogatym i unikalnym w skali świata środowiskiem przyrodniczym, którego kluczowymi elementami są bogate w faunę i florę, kompleksy leśne oraz rzeka Bug i jej lewy dopływ oraz rzeka Myśla. Cała gmina położona jest na obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”. Tereny przyległe do rzeki Bug lezą w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego otulinie. Walory naturalne stanowią niewątpliwą atrakcje turystyczna gminy Repki. Obszar obfituje w cenne przyrodniczo tereny. Swoim pięknem i różnorodnością przyciąga z pewnością niejednego turystę. Piękne krajobrazy, łagodny mikroklimat, bogata sieć hydrograficzna z różnorodna flora, lasy pełne runa leśnego, czyste środowisko, teren dziewiczy, w niewielkim stopniu przekształcony przez człowieka - to wszystko decyduje o dużej atrakcyjności gminy. Walory naturalne wspomagają liczne zabytki, które stanowią żywe świadectwo historii gminy. Obiekty sakralne, zespoły dworsko – pałacowe, nekropolie, miejsca pamięci narodowej stanowią cenne dziedzictwo kulturowe gminy.

// //

Get Adobe Flash playergreen boys nike lunar hyperdunk shoes black friday