Walory przyrodnicze

Gmina Repki

Walory przyrodnicze
Obszar gminy Repki charakteryzuje się dużym potencjałem turystycznym, wynikającym przede wszystkim z uwarunkowań naturalnych. Miłośnicy natury odnajdą tu unikalne okazy przyrodnicze, siedliska ptaków oraz rzadkie gatunki zwierząt.
Nike SF-AF1

Czytaj więcej...

Sieć Natura 2000
Specjalny Obszar Siedlisk “Ostoja Nadbużańska”,
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków “Dolina Dolnego Bugu”,
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk “Dąbrowy Ceranowskie”.
Air Jordan

Nadbużański Park Krajobrazowy
Nadbużański Park Krajobrazowy utworzono w dolnym biegu rzeki Bug - fragment dolnej Narwi i Liwca oraz duże obszary leśne Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich. Powierzchnia parku wynosi 139000 ha, a razem z otuliną 222100 ha i obejmuje fragmenty czterech województw. Na woj. ostrołęckie przypada 63% obszaru, siedleckie 34%, ciechanowskie 3% i łomżyńskie 1%. W granicach parku położonych jest 28 gmin wiejskich i 4 miasta. Jest to jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce.Boots

Czytaj więcej...