Walory przyrodnicze

Gmina Sokołów Podlaski

Walory przyrodnicze Gminy Sokołów Podlaski

Gmina Sokołów Podlaski zajmuje północną część Wysoczyzny Siedleckiej. Krajobraz gminy jest słabo zróżnicowany. Dominują w nim równiny, urozmaicone nielicznymi wzgórzami w północnej i zachodniej części Gminy. Na terenie Gminy Sokołów Podlaski występuje jeden duży kompleks leśny należący do lasów państwowych (uroczysko Przeździatka) położony w północno-wschodniej części gminy, zajmujący wraz z przyległymi lasami chłopskimi około 1000 ha oraz kilka mniejszych kompleksów liczących po około 30-300 ha, rozmieszczonych w rejonie Pogorzeli, Wyrębu, Przeździatki, Dąbrowy, Dolnego Pola, Węży. Do południowo-zachodniej granicy gminy przylega duży kompleks leśny (uroczysko Ruchna). Gmina Sokołów Podlaski zajmuje obszar 137km2–13661ha z czego 61,8% powierzchni stanowią użytki rolne, 19,8% lasy, 18,4% pozostałe grunty. Obszar wchodzi w skład czystego ekologicznie obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Gmina Sokołów Podlaski położona jest w dorzeczu Bugu. Przez teren gminy przepływają niewielkie cieki wodne: Cetynia, Czerwonka, Miedzanka i Buczynka. Na terenie gminy nie występują naturalne zbiorniki wód stojących.

adidas Yeezy Boost 350