Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Rogów - Kościół drewniany z 1815 r.
Kościół drewniany z 1815 r. , dawna cerkiew grecko-katolicja wraz z drewnianą dzwonnicą w Rogowie gm. Repki.
Kościół parafialny pw. św. Anny będący wcześniej cerkwią grecko-katolicką wzniesioną w 1815 roku z fundacji Adama Szydłowskiego starosty mielnickiego.
Parafia erygowana 1546 r. staraniem Anny z Druckich-Lubeckich Syrpuć-Ościkowskiej. Prawosławna od 1875 r. Rzymsko – katolicka od 1918 r.
Kościół drewniany zwrócony prezbiterium na północ, konstrukcji zrębowej, oszalowany.