Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Rogów - Kościół drewniany pw. Św. Anny z 1815 r.

Rogów to wieś położona ok. 6 km na wschód od Sokołowa Podlaskiego, w gminie Repki. Znajdująca się tu świątynia pierwotnie była cerkwią wybudowaną w miejscu wcześniejszej w 1815 r. z fundacji Adama Szydłowieckiego, starosty mielnickiego.

FASHION NEWS

W 1875 r. przejęta została przez prawosławnych. Od 1918 r. jest to kościół katolicki. Remonty wykonano w latach: 1920, 1946 i 1985. Kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, z zewnątrz oszalowany, trójnawowy, wzniesiony na planie prostokąta, z prosto zamkniętym prezbiterium o szerokości nawy głównej. Przy ścianach prezbiterium znajdują się dwie zakrystie odpowiadające szerokością nawom bocznym. Od południa mieści się chór muzyczny, nadwieszony i wsparty na dwóch słupach. Od frontu, na osi jest kruchta na planie kwadratu. Nawa główna i prezbiterium nakryte są wspólnym trójspadowym dachem z szerokimi okapami, z trójkątnym szczytem od frontu.

Nad korpusem nawowym mieści się pozorna, ośmioboczna kopuła z przeszkloną latarnią, zwieńczona szeroką sygnaturką. Prezbiterium, nawa główna i nawy boczne oddzielone są dwoma parami słupów i nakryte wspólnym płaskim stropem. Wewnątrz znajdują się gzymsy i balustrady z dekoracją laubzegową. Ołtarze utrzymane są w stylu neobarokowym, ozdobione rzeźbami aniołków o cechach ludowych.