Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Czerwonka - Kościół Parafialny
Kościół Parafialny w Czerwonce pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiony w 1829 r. lub 1834 r., spalony w 1950 r. Obecny murowany kościół wybudowany w latach 1952 -1958 z ciekawą neogotycką formułą.
Piotr (Pietraszko) Paszkowicz Strumiłło, zwany Kiszka, ufundował tutaj w latach 1463-1470 pierwszy drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Należy przypuszczać, że w tych latach została erygowana parafia w Czerwonce. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, iż w latach 1470-1485 plebanem tej parafii był ks. Jan. Pierwszą fundację Piotra Strumiłło potwierdził i powiększył jego wnuk - dziedzic Ciechanowca i Sokołowa - Piotr Kiszka (zm. 1534), starosta drohicki (1522-1532) i wojewoda połocki (1519-1532), razem z żoną Anną (Hanną) Iliniczówną h. Korczak, córką Jerzego (zm. ok. 1526), namiestnika lidzkiego (1500-1519). Stosowny dokument został wystawiony w Ciechanowcu 19 lutego 1519 roku, w obecności między innymi ówczesnego plebana ks. Jakuba. Kiszkowie byli właścicielami wsi i kolatorami kościoła do 1621 roku. Konsekracji świątyni dokonał ks. Kazimierz Zwierz (zm. 1682), biskup tytularny Orthosias (10 listopada 1664 r.), sufragan łucki (1664-1682).