Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Gródek - Kościół drewniany z XVII w.
Kościół drewniany w Gródku z XVII w., dawna cerkiew grecko-katolicka w gm. Jabłonna Lacka.
Zespól sakralny budownictwa drewnianego, wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 04-04-1962 r. pod Nr A-132/616: dawna cerkiew unicka, dzwonnica, plebania. Parafia erygowana prawdopodobnie w XVI w. Cerkiew greko-katolicka wzmiankowana w 1607r., obecna wzniesiona w 2 pół. XVIII w.; w latach 1875-1919 prawosławna. Obecnie parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Dzwonnica wybudowana w 2 pół. XVIII w. razem z cerkwią unicką, restaurowana w latach 1963-1964 Plebania wybudowana w 4 ćw. XIX w. w Niemirowie, przewieziona na obecne miejsce w 1920 r, wielokrotnie remontowana.