Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Wirów - Klasztor prawosławny żeński
Klasztor prawosławny żeński z połowy XIX wieku, obecnie Dom Pomocy Społecznej w Wirowie gm. Jabłonna Lacka. Dawny prawosławny zespół klasztorny, pawilon klasztorny „A", pawilon klasztorny „B"; stolarnia, dawna wozownia, dom administracji, dom ogrodnika, dom dozorcy. Klasztor żeński prawosławny założono w 1894 r. jako filię klasztoru Leśniańskiego. Usamodzielnił się w 1898 r. pod nazwą Wirowski Święty Spaś Klasztor Żeński Pustyń. Przy klasztorze funkcjonowały: sierociniec, dom starców, szpital, żeńska dwuklasowa szkoła cerkiewna, szkoła parafialna jednoklasowa. Klasztor rozwiązano po 1919 r. przejmując go na rzecz Skarbu Państwa.