Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Jabłonna Lacka - Kościół
Kościół pobudowany w latach 1824-1935 w stylu klasycystycznym z wyposażeniem późnobarokowym w Jabłonnie Lackiej.Air Jordan Zespól sakralny parafii rzymsko - katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP kościół murowany wzniesiony w latach 1824-1835 wg projektu Andrzeja Głońskiego w stylu klasycznym z wyposażeniem późno-barokowym., restaurowany w 2 pół. XIX w. oraz w 1961 r. Dzwonnica, kostnica, ogrodzenie, brama - murowane, z l pół. XIX w, drewniana plebania z pocz. XX wieku oraz cmentarz przykościelny. Wewnątrz Kościoła obraz MB Jabłońskiej.