Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Seroczyn - Kościół drewniany oraz czworoboczna dzwonnica
Kościół drewniany konstrukcji zrębowej pochodzący z połowy XVIII w oraz drewniana czworoboczna dzwonnica z połowy XIX w Seroczynie gm. Sterdyń.Air Max
Unicka parafię w Seroczynie erygowano w 1611 roku. Świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, zastała wzniesiona w 1849 roku, pod kierunkiem księdza Nikona Dyakowskiego, ówczesnego administratora. Fundatorami byli przypuszczalnie ówcześni dziedzice Sterdyni – Paulina z hr. Krasińskich i jej mąż (od 1844 roku) Ludwik Górski. Po kasacie unii w 1875 roku unicka świątynia seroczyńska została zamieniona na cerkiew prawosławną. Remontowano ją dwukrotnie w 1878 roku (nowy dach) i w 1888 roku (nowy fundament z cegły i kopuła). W 1921 roku – na mocy rozporządzenia nr 65 z dnia 11 grudnia 1918 roku – wydanego przez biskupa podlaskiego ks. Henryka Ignacego Przeździeckiego, świątynia została zwrócona katolikom i rekoncyliowana dnia 22 grudnia 1921 roku podniesiono dotychczasową filię parafii sterdyńskiej do rangi samodzielnej parafii obrządku rzymskokatolickiego.