Zabytki sztuki sakralnej

powrót
Sokołów Podlaski - Kościół NMP z dzwonnicą z XIX w.
Kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim wraz klasycystyczna dzwonnica z XIX w.sneakers
Pierwszy drewniany kościół w Sokołowie Podlaskim (dawniej: Sokołowo) pw. Trójcy Przenajświętszej, św. Michała Archanioła, św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy ufundował w niedzielę "Exaudi", czyli 12 maja 1415 roku dziedzic Sokołowa - Mikołaj Sepieński z Sepna h. Nowina, doradca i sekretarz (1413-1424) wielkiego księcia litewskiego Witolda Aleksandra (ok. 1348-1430) i sędzia ziemi poznańskiej (1426-1430). Świadkami tego wydarzeni byli: ks. Grzegorz z Buczkowa (zm. ok. 1424 r.), biskup włodzimierski (1400-1424) i Scibor z Sochocina (zm. po 1431 r.), podkomorzy ciechanowski. Jak zaznacza dokument fundacyjny, pierwszym plebanem tegoż kościoła został ks. Jan Czamsor. W zamian za otrzymane beneficjum (m. in. Przeździatka, Rogowo) miał on obowiązek utrzymywać dwóch wikariuszy i szkołę. Na prośbę wspomnianego Mikołaja Sepieńskiego we wtorek po święcie św. Michała Archanioła, czyli dniu 3 października 1424 roku wspomniany biskup włodzimierski erygował w Sokołowie parafię katolicką,uposażając ją między innymi w nastepujące wsie: Rogów, Przeździatka, Nieciecz, Bielany. W tym samym roku, a dokładnie 30 marca 1424 roku wielki książę litewski Witold Aleksander dokonał lokacji miasta - na prawie średzkim. W latach 1472-1474 plebanem sokołowskim był ks. Jakub.